Aug25

Tokyo Summer 2018 - Ayako Shirasaki piano solo

Kunitachi Cafe "WATOWA", Tokyo, Japan

reservation: 090-9968-4130 Mr. Sakurai