Aug17

Ayako Shirasaki piano trio (Japan Summer 2019)

Body & Soul, Aoyama, TOKYO